Dokumenty: 120

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr XXX/301/2017 w sprawie powierzenia Gminie Kęty wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1820K ul. Szkotnia oraz ul. Partyzantów w Kętach”. 2017-04-28 13:26:27
Uchwała Nr XXX/300/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Oświęcim na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2017-04-28 13:23:35
Uchwała Nr XXX/299/2017 w sprawie wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Ordynatora Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy. 2017-04-28 13:21:47
Uchwała Nr XXX/298/2017 w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2017-04-28 13:20:01
Uchwała Nr XXX/297/2017 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2017-04-28 13:18:07
Uchwała Nr XXX/296/2017 w sprawie pomocy materialnej przyznawanej studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim. 2017-04-28 13:07:04
Uchwała Nr XXX/295/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/253/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2017-04-28 12:46:34
Uchwała Nr XXX/294/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. 2017-04-28 12:44:43
Uchwała Nr XXIX/293/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości położonej w Bobrku gmina Chełmek. 2017-04-03 15:43:02
Uchwała Nr XXIX/292/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa/przebudowa DW 781 na odcinku Chrzanów – Zator – Wieprz opracowanie wielowariantowej koncepcji wraz z uzyskaniem DUŚ”. 2017-04-03 15:41:25
Uchwała Nr XXIX/291/2017 w sprawie powierzenia Gminie Zator wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Projekt budowy odcinka chodnika przy drodze powiatowej nr 1773K – ul. Wiślanej w Smolicach, o długości ok. 650 m od przystanku autobusowego Smolice Szkoła do drogi gminnej – ul. Grabowej”. 2017-04-03 15:39:37
Uchwała Nr XXIX/290/2017 w sprawie powierzenia Gminie Zator wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych polegającego na wykonaniu modernizacji odwodnienia progu zwalniającego w ciągu drogi powiatowej Nr 1811K – ul. Kongresowa w Zatorze. 2017-04-03 15:39:01
Uchwała Nr XXIX/289/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chełmka wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”. 2017-04-03 15:34:58
Uchwała Nr XXIX/288/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/276/2017 z dnia 21 lutego 2017 r. o dokonaniu na rzecz Gminy Chełmek darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Chełmku przy ulicy Krakowskiej 18. 2017-04-03 15:32:36
Uchwała Nr XXIX/287/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Oświęcim. 2017-04-03 15:30:14
Uchwała Nr XXIX/286/2017 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2017. 2017-04-03 15:15:44
Uchwała Nr XXIX/285/2017 w sprawie zmiany Statutu Powiatowych Zakładów Opiekuńczo–Leczniczych w Grojcu. 2017-04-03 15:13:09
Uchwała Nr XXIX/284/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia portierni Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2017-04-03 15:11:27
Uchwała Nr XXIX/283/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. 2017-04-03 15:09:31
Uchwała Nr XXIX/282/2017 w sprawie rozwiązania Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu oraz Powiatowego Zespołu Nr 5 Szkół Budowlanych w Oświęcimiu i utworzenia centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego o nazwie: Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu. 2017-04-03 15:07:21

1 2 3 4 5 6

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe