Dokumenty: 120

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr XXXVI/341/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kęty na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 510062K ul. Kwiatowa w Witkowicach oraz fragmentu drogi gminnej nr 510005K ul. Czajki w Kętach wraz z modernizacją mostu nad Potokiem Maleckim”. 2017-10-02 09:36:40
Uchwała Nr XXXVI/340/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu powierzchni użytkowej z Oświęcimskim Centrum Laryngologicznym Sp. z o.o. w Oświęcimiu. 2017-10-02 09:34:16
Uchwała Nr XXXVI/339/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/109/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 września 2011 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Oświęcimski. 2017-10-02 09:32:17
Uchwała Nr XXXVI/338/2017 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. 2017-10-02 09:29:24
Uchwała Nr XXXVI/337/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/280/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2017 r. przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu. 2017-10-02 09:26:35
Uchwała Nr XXXVI/336/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/328/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Oświęcimskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2017-10-02 09:25:54
Uchwała Nr XXXVI/335/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/327/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z przeznaczeniem na zadania pn. Budowa oczyszczalni dla PZOL w Grojcu. 2017-10-02 09:24:35
Uchwała Nr XXXVI/334/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/253/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2017-10-02 09:07:26
Uchwała Nr XXXVI/333/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. 2017-10-02 09:02:27
Uchwała Nr XXXV/332/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. 2017-09-20 12:18:36
Uchwała Nr XXXIII/329/2017 w sprawie utworzenia muzeum – samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) oraz nadania statutu Muzeum. 2017-09-20 12:17:44
Uchwała Nr XXXIII/328/2017 w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Oświęcimskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2017-09-20 12:16:50
Uchwała Nr XXXIII/327/2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa oczyszczalni dla PZOL w Grojcu. 2017-09-20 12:16:29
Uchwała Nr XXXIII/326/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. 2017-09-20 12:15:55
Uchwała Nr XXXIII/325/2017 w sprawie powierzenia Gminie Oświęcim wykonania zadań własnych Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych. 2017-09-20 12:15:27
Uchwała Nr XXXIII/324/2017 w sprawie przekazania Gminie Kęty zarządu nad odcinkami dróg powiatowych nr 1823K - ul. Legionów w Kętach oraz nr 1820K - ul. Sobieskiego w Kętach w celu realizacji zadania pn. „Przebudowa terenów rekreacyjnych przy ul. Sobieskiego w Kętach”. 2017-09-20 12:15:11
Uchwała Nr XXXIII/323/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/301/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Kęty wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1820K ul. Szkotnia oraz ul. Partyzantów w Kętach”. 2017-09-20 12:14:47
Uchwała Nr XXXIV/331/2017 w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2017-09-04 08:17:07
Uchwała Nr XXXIV/330/2017 w sprawie powierzenia Gminie Zator wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1807K o nazwie Zator – Woźniki w Trzebieńczycach na odcinku ok. 400 mb”. 2017-09-04 08:16:39
Uchwała Nr XXXII/322/2017 w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem nazwy ulicom w sołectwie Rudze. 2017-07-06 15:10:12

1 2 3 4 5 6

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe