Dokumenty: 120

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr XXIII/221/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Jawiszowicach składającej się z działki nr 755/33 oraz udziału 1/3 części w działkach nr 755/76, 755/49, 755/78, stanowiących własność Powiatu Oświęcimskiego. 2016-10-06 12:32:00
Uchwała Nr XXIII/220/2016 w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Chełmku. 2016-10-06 12:30:03
Uchwała Nr XXIII/219/2016 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum w Chełmku. 2016-10-06 12:28:23
Uchwała Nr XXIII/218/2016 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Chełmku. 2016-10-06 12:26:52
Uchwała Nr XXIII/217/2016 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chełmku. 2016-10-06 12:25:21
Uchwała Nr XXIII/216/2016 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Chełmku. 2016-10-06 12:23:34
Uchwała Nr XXIII/215/2016 w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych w Powiecie Oświęcimskim. 2016-10-06 12:21:36
Uchwała Nr XXIII/214/2016 w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2016-10-06 12:18:38
Uchwała Nr XXIII/213/2016 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rok 2017 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 2016-10-06 12:15:34
Uchwała Nr XXIII/212/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/164/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2016 r. przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu. 2016-10-06 12:13:10
Uchwała Nr XXIII/211/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/56/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Oświęcimskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2016-10-06 12:05:07
Uchwała Nr XXIII/210/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/134/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2016-10-06 12:03:58
Uchwała Nr XXIII/209/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2016 rok Nr XIII/133/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r. 2016-10-06 12:03:36
Uchwała Nr XXII/208/2016 w sprawie powierzenia Gminie Kęty wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1863K ul. Na Włosień w Bielanach”. 2016-09-06 15:18:11
Uchwała Nr XXII/207/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Przeciszów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi gminnej nr 510355K ul. Kasztanowa w Piotrowicach”. 2016-09-06 15:15:39
Uchwała Nr XXII/206/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Oświęcim na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G510242K na odcinkach od km 0+251 do 1+030 oraz od km 1+665 do 1+870 w m. Zaborze – ul. Osiedlowa, Jutrzenki, Jaworowa, Grabowa”. 2016-09-06 15:08:15
Uchwała Nr XXII/205/2016 w sprawie zmiany udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Chełmek na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych – ulicy Długiej /nr 510933K/ w kilometrażu od 0+0,00 do 1+183,63 oraz ulicy Lipowej /nr 510932K/ w kilometrażu od 0+799,00 do 1+283,64 w miejscowości Bobrek”. 2016-09-06 15:03:36
Uchwała Nr XXII/204/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brzeszcze na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych: ul. Kusocińskiego w Jawiszowicach nr 510559K w km 0+020,00 – km 0+865,00 oraz ul. Piaski w Jawiszowicach nr 510560K w km 0+000,00 – 0+504,00”. 2016-09-06 14:59:52
Uchwała Nr XXII/203/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kęty na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 510052K ul. Podlas w Malcu od km 0+003 do km 0+998”. 2016-09-06 14:41:55
Uchwała Nr XXII/202/2016 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu stanowiących zabezpieczenie spłaty pożyczki. 2016-09-06 14:34:48

1 2 3 4 5 6

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe