Dokumenty: 120

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr XXV/241/2016 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie pomieszczeń dla OCULUS Oświęcim Sp. z o.o. w Oświęcimiu. 2016-11-30 13:43:01
Uchwała Nr XXV/240/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/164/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2016 r. przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu. 2016-11-30 13:39:32
Uchwała Nr XXV/239/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr L/356/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego. 2016-11-30 13:36:32
Uchwała Nr XXV/238/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/134/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2016-11-30 13:31:21
Uchwała Nr XXV/237/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2016 rok Nr XIII/133/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r. 2016-11-30 13:27:54
Uchwała Nr XXIV/236/2016 w sprawie wysokości opłat i kosztów za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Oświęcimskiego. 2016-10-25 13:19:13
Uchwała Nr XXIV/235/2016 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Oświęcimskiego. 2016-10-25 13:16:42
Uchwała Nr XXIV/234/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych DP 1001K, część DP 1007K i część DP 1059K na obszarze gm. Chełmek Powiatu Oświęcimskiego oraz gm. Libiąż i Chrzanów Powiatu Chrzanowskiego” – Przebudowa drogi powiatowej nr 1001K ul. Nadwiślańska w Bobrku. 2016-10-25 13:14:20
Uchwała Nr XXIV/233/2016 w sprawie dokonania na rzecz Gminy Brzeszcze darowizny działki nr 758/422 położonej w Brzeszczach. 2016-10-25 13:03:03
Uchwała Nr XXIV/232/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na oddanie w użytkowanie Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu działki nr 2007/23 (obręb Oświęcim miasto Oświęcim) na czas nieoznaczony. 2016-10-25 13:00:27
Uchwała Nr XXIV/231/2016 w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2016-10-25 12:57:26
Uchwała Nr XXIV/230/2016 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Oświęcimskiego za rok 2016. 2016-10-25 12:55:07
Uchwała Nr XXIV/229/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/134/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2016-10-25 12:51:06
Uchwała Nr XXIV/228/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2016 rok Nr XIII/133/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r. 2016-10-25 12:47:30
Uchwała Nr XXIII/227/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/208/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 5 września 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Kęty wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1863K ul. Na Włosień w Bielanach”. 2016-10-06 13:09:37
Uchwała Nr XXIII/226/2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Oświęcimski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 2016-10-06 12:42:36
Uchwała Nr XXIII/225/2016 w sprawie przekazania zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach Gminy Brzeszcze i udzielenia dotacji na ten cel. 2016-10-06 12:40:10
Uchwała Nr XXIII/224/2016 w sprawie wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego na drogach kategorii powiatowej Powiatu Oświęcimskiego. 2016-10-06 12:38:05
Uchwała Nr XXIII/223/2016 w sprawie dokonania na rzecz Gminy Kęty darowizny działek nr 3026/7, 3026/8, 3026/2, 3003 i 3004 położonych w Kętach obręb Wschód. 2016-10-06 12:36:08
Uchwała Nr XXIII/222/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części działki nr 673/1 położonej w Grojcu z przeznaczeniem na umieszczenie masztu telekomunikacyjnego do transmisji sygnału internetowego. 2016-10-06 12:34:15

1 2 3 4 5 6

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe