Dokumenty: 218

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 218/426/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświecimskiego na rok 2016. 2017-01-05 10:24:11
Uchwała Nr 217/425/2016 z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w planach fiansowych jednostek budźetowych Powiatu Oświęcimskiego. 2017-01-05 10:20:00
Uchwała Nr 216/424/2016 z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2016. 2017-01-05 10:15:29
Uchwała Nr 215/423/2016 z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku w ramach programu Erasmus+. 2017-01-05 10:12:21
Uchwała Nr 214/422/2016 z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 184/392/2016 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 15 listopda 2016r. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia z Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku do szkół i placówek powiatu oświęcimskiego. 2017-01-05 10:09:04
Uchwała Nr 213/421/2016 z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie powołania komisji opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiagnięcia zysku ogłoszonym 23 listopda 2016 r. w dziedzinie: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 2017-01-05 10:02:19
Uchwała Nr 212/420/2016 z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie powołania komisji opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiagnięcia zysku ogloszonym 23 listopada 2016 r. w dziedzinie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 2017-01-05 09:51:38
Uchwała Nr 211/419/2016 z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie przyznania świadczenia dodatkowego z tytułu zatrudnienia dla Dyrektora Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu. 2017-01-05 09:41:09
Uchwała Nr 210/418/2016 z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2016. 2016-12-29 10:33:01
Uchwała Nr 209/417/2016 z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale Nr 38/246/2016 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowej klasyfikacji przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabililtacji Osób Niepełnosprawnych w Oświęcimiu na rok 2016. 2016-12-29 10:00:54
Uchwała Nr 208/416/2016 z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2016. 2016-12-29 09:55:10
Uchwała Nr 207/415/2016 z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2016 w związku z Uchwałą Nr XXVI/254/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budźetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2016 rok Nr XIII/133/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r. 2016-12-29 09:52:10
Uchwała Nr 206/414/2016 z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku w ramach programu Erasmus+. 2016-12-19 13:42:04
Uchwała Nr 205/413/2016 z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Oświęcimskim. 2016-12-19 10:57:24
Uchwała Nr 204/412/2016 z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2016. 2016-12-13 12:35:44
Uchwała Nr 203/411/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2016. 2016-12-13 12:07:06
Uchwała Nr 202/410/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Pani Sabinie Bigos - Jaworowskiej - Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2016-12-13 12:00:40
Uchwała Nr 201/409/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 184/392/2016 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia z Powiatowego Zespolu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku do szkół i placówek powiatu oświęcimskiego. 2016-12-13 11:55:29
Uchwała Nr 200/408/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku w ramach programu Erasmus+. 2016-12-13 11:48:24
Uchwała Nr 199/407/2016 z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budźetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2016. 2016-12-06 14:37:06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe