Dokumenty: 54

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Zarządzenie Nr 9/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 12 lutego 2015 r., w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej oraz średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w powiecie oświęcimskim na rok 2015 2019-11-25 10:15:45
Zarządzenie Nr 8/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 3 lutego 2015 r., w sprawie ustalenia procedury postępowania w sprawie przepadku pojazdu na rzecz Powiatu Oświęcimskiego 2019-11-25 10:15:24
Zarządzenie Nr 7/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 2 lutego 2015 r., w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych 2019-11-25 10:14:47
Zarządzenie Nr 6/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 30 stycznia 2015 r., w sprawie powołania oraz określania zasad organizacji i funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 2019-11-25 10:12:45
Zarządzenie Nr 56/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r., w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu Nr 46/2015 Starosty Oświęcismkiego z dnia 15 października 2015. 2019-11-25 10:39:25
Zarządzenie Nr 55/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 28 grudnia 2015 r., w sprawie nagrody finansowej dla Skarbnika Powiatu 2019-11-25 10:39:10
Zarządzenie Nr 54/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 22 grudnia 2015 r., w sprawie przyznania nagrody finansowej dla Skarbnika Powiatu 2019-11-25 10:38:55
Zarządzenie Nr 53/2015 Starosty Oświęcimksiego z dnia 22 grudnia 2015 r., w sprawie określenia zasad krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego w 2016 r. 2019-11-25 10:38:39
Zarządzenie Nr 52/2015 Starosty Oświęcimksiego z dnia 10 grudnia 2015 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu zasad rachunkowości 2019-11-25 10:38:24
Zarządzenie Nr 51/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 25 listopada 2015 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji systematycznej częściowej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu oraz powołania zespołów spisowych 2019-11-25 10:38:07
Zarządzenie Nr 50/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 21 października 2015 r., w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Oświecimiu 2019-11-25 10:37:49
Zarządzenie Nr 5/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 30 stycznia 2015 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okolicznościowej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu oraz powołania zespołu spisowego 2019-11-25 10:12:29
Zarządzenie Nr 49/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 21 października 2015 r., w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2019-11-25 10:37:35
Zarządzenie Nr 48/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 20 października 2015 r., w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-11-25 10:37:20
Zarządzenie Nr 47/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 15 października 2015 r., w sprawie ustalenia Instrukcji Magazynowej 2019-11-25 10:36:49
Zarządzenie Nr 46/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 15 października 2015 r., w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości 2019-11-25 10:36:26
Zarządzenie Nr 45/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 6 października 2015 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 25 lutego 2015r. dotyczącego powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji ds.odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych i budowli, które uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu w wyniku intesnywnych opadów deszczu w miesiącach lipiec i sierpień 2014 r. 2019-11-25 10:36:06
Zarządzenie Nr 44/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 28 września 2015 r., w sprawie odwołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu 2019-11-25 10:35:47
Zarządzenie Nr 43/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 23 września 2015 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia procedur w zakresie finasowej kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2019-11-25 10:35:31
Zarządzenie Nr 42/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 17 września 2015 r., w sprawie wyznaczenia praowników do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i wykonania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2019-11-25 10:35:16

1 2 3

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe