Dokumenty: 54

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Zarządzenie Nr 22/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 31 marca 2015 r., w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wieleoszczeblowego ćwiczenia powiatowego pk. "MAJ-2015" 2019-11-25 10:21:46
Zarządzenie Nr 23/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 14 kwietnia 2015 r., w sprawie powołania komisji 2019-11-25 10:22:06
Zarządzenie Nr 24/2015 Starosty Oświecimskiego z dnia 6 maja 2015 r., w sprawie powołania zespołu ds. analizy oświadczeń o stanie majątkowym 2019-11-25 10:22:19
Zarządzenie Nr 25/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 6 maja 2015 r., w sprawie powołania administratora bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Oświecimiu 2019-11-25 10:22:43
Zarządzenie Nr 27/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 14 maja 2015 r., w sprawie składu, organizacji siedziby oraz trybu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzsowego w Oświęcimiu 2019-11-25 10:23:57
Zarządzenie Nr 28/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 19 maja 2015 r., w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji pracowników Starostwa Powiatowego w Oświecimiu 2019-11-25 10:24:12
Zarządzenie Nr 29/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 19 maja 2015 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2013 Starosty Oświęcimskiego z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2019-11-25 10:24:47
Zarządzenie Nr 30/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 25 maja 2015 r., w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w dniu 27 maja 2015 r. 2019-11-25 10:25:42
Zarządzenie Nr 31/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 30 czerwca 2015 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okolicznościowej w Starostwie Powiatowym w Oświecimiu oraz powołania zespołu spisowego 2019-11-25 10:25:57
Zarządzenie Nr 32/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 8 lipca 2015 r., sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2019-11-25 10:26:15
Zarządzenie Nr 33/2015 Starosty Oświecimskiego z dnia 15 lipca 2015 r., w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-11-25 10:26:30
Zarządzenie Nr 34/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 20 lipca 2015 r., w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2019-11-25 10:26:44
Zarządzenie Nr 35/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 27 lipca 2015 r., w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 2019-11-25 10:26:59
Zarządzenie Nr 36/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 28 lipca 2015 r., w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu 2019-11-25 10:27:51
Zarządzenie Nr 37/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 3 sierpnia 2015 r., w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2019-11-25 10:28:04
Zarządzenie Nr 38/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 6 sierpnia 2015 r., w sprawie skróczenia czasu pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2019-11-25 10:28:18
Zarządzenie Nr 39/2015 Starosty Oświecimskiego z dnia 11 sierpnia 2015 r., w sprawie skrócenia czasu pracy pracwonikom Starostwa Powiatowego w Oświecimiu 2019-11-25 10:28:33
Zarządzenie Nr 40/2015 Starosty Oświecimskiego z dnia 14 sierpnia 2015 r., w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Oświecimiu 2019-11-25 10:28:56
Zarządzenie Nr 41/2015 Starosty Oświecimskiego z dnia 1 września 2015 r., w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania 2019-11-25 10:34:59
Zarządzenie Nr 42/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 17 września 2015 r., w sprawie wyznaczenia praowników do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i wykonania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2019-11-25 10:35:16

1 2 3

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe