Dokumenty: 59

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Zarządzenie Nr 39/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 1 września 2014 r., w sprawie systemu wykrywania i alarmowania na terenie Powiatu Oświęcimskiego 2019-11-25 09:41:05
Zarządzenie Nr 38/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 1 września 2014 r., w sprawie systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie powiatu oświęcimskiego 2019-11-25 09:40:39
Zarządzenie Nr 37/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 5 sierpnia 2014 r., w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego 2019-11-25 09:40:24
Zarządzenie Nr 36/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 5 sierpnia 2014 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53/2013 Starosty Oświęcimskiego z dnia 16 września 2013 r. w sprawie przydzielenia pracownikom Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu środków ochrony indywidualnej oraz obuwia i odzieży roboczej 2019-11-25 09:40:06
Zarządzenie Nr 35/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 4 sierpnia 2014 r., w sprawie "Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO w zakresie zasad archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów" 2019-11-25 09:39:46
Zarządzenie Nr 34/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 23 lipca 2014 r., w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2019-11-25 09:39:31
Zarządzenie Nr 33/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 29 maja 2014 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu zasad rachunkowości 2019-11-25 09:39:07
Zarządzenie Nr 32/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 28 maja 2014 r., w sprawie asad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby realizacji projektu "Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie oświęcimskim" 2019-11-25 09:38:33
Zarządzenie Nr 31/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 22 maja 2014 r., w sprawie przyznania nagrody finansowej dla Skarbnika Powiatu 2019-11-25 09:38:18
Zarządzenie Nr 30/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 20 maja 2014 r., w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatu oświęcimskiego z wyjątkiem Gminy Brzeszcze 2019-11-25 09:37:53
Zarządzenie Nr 29/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 20 maja 2014 r., w sprawie zmian w Regulaminie udzielania zamówień publicznych 2019-11-25 09:37:35
Zarządzenie Nr 28/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 19 maja 2014 r., w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie powiatu oświęcimskiego i utrzymania stanu pogotowia przeciwpowodziowego 2019-11-25 09:37:17
Zarządzenie Nr 27/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 16 maja 2014 r., w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie powiatu oświęcimskiego 2019-11-25 09:36:59
Zarządzenie Nr 26/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 14 maja 2014 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli 2019-11-25 09:36:34
Zarządzenie Nr 25/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 13 maja 2014 r., w sprawie powołania zespołu ds. analizy oświadczeń o stanie majątkowym 2019-11-25 09:36:16
Zarządzenie Nr 24/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 12 maja 2014 r., w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Kierowania Obroną Cywilną oraz Powiatowego Zespołu Kierowania Procesem Ewakuacji (Przyjęcia) Ludności na terenie Powiatu Oświęcimskiego 2019-11-25 09:35:47
Zarządzenie Nr 23/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 12 maja 2014 r., w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Oświęcimiu 2019-11-25 09:35:31
Zarządzenie Nr 22/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 22 kwietnia 2014 r., w sprawie zmian w Regulaminie określającym organizację, skład, tryb prac oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej 2019-11-25 09:35:14
Zarządzenie Nr 21/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 22 kwietnia 2014 r., w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych 2019-11-25 09:34:46
Zarządzenie Nr 20/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego 2019-11-25 09:34:30

1 2 3

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe