Dokumenty: 59

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Zarządzenie Nr 1/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 2 stycznia 2014 r., w sprawie ustalenia regulaminu zasad rachunkowości 2019-11-25 09:17:52
Zarządzenie Nr 10/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 11 lutego 2014 r., w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w powiecie oświęcimskim na rok 2014 2019-11-25 09:20:48
Zarządzenie Nr 11/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 24 lutego 2014 r., w sprawie powołania i zadań Komisji do spraw zniszczenia druków ścisłego zarachowania, przekazania do zniszczenia tymczasowych tablic rejestracyjnych stanowiących własność Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu oraz wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych zwróconych organowi rejestrującemu 2019-11-25 09:21:06
Zarządzenie Nr 12/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 26 lutego 2014 r., w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2019-11-25 09:21:25
Zarządzenie Nr 13/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 26 lutego 2014 r., w sprawie zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2019-11-25 09:21:44
Zarządzenie Nr 14/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 3 marca 2014 r., w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji ds. odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych i budowli, które uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu w wyniku intensywnych opadów deszczu w miesiącach od kwietnia do lipca 2013 r. 2019-11-25 09:21:59
Zarządzenie Nr 15/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 27 marca 2014 r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Oświęcimiu w 2013 r. 2019-11-25 09:22:14
Zarządzenie Nr 16/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 28 marca 2014 r., w sprawie powołania komisji do spraw wyłączania materiałów zasobu z powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 2019-11-25 09:27:21
Zarządzenie Nr 17/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 2 kwietnia 2014 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2019-11-25 09:27:31
Zarządzenie Nr 18/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 8 kwietnia 2014 r., w sprawie powołania komisji 2019-11-25 09:27:42
Zarządzenie Nr 19/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r., w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/2013 Starosty Oświęcimskiego z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2019-11-25 09:34:01
Zarządzenie Nr 2/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 2 stycznia 2014 r., w sprawie ustalenia zakładowego planu kont 2019-11-25 09:18:12
Zarządzenie Nr 20/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego 2019-11-25 09:34:30
Zarządzenie Nr 21/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 22 kwietnia 2014 r., w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych 2019-11-25 09:34:46
Zarządzenie Nr 22/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 22 kwietnia 2014 r., w sprawie zmian w Regulaminie określającym organizację, skład, tryb prac oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej 2019-11-25 09:35:14
Zarządzenie Nr 23/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 12 maja 2014 r., w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Oświęcimiu 2019-11-25 09:35:31
Zarządzenie Nr 24/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 12 maja 2014 r., w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Kierowania Obroną Cywilną oraz Powiatowego Zespołu Kierowania Procesem Ewakuacji (Przyjęcia) Ludności na terenie Powiatu Oświęcimskiego 2019-11-25 09:35:47
Zarządzenie Nr 25/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 13 maja 2014 r., w sprawie powołania zespołu ds. analizy oświadczeń o stanie majątkowym 2019-11-25 09:36:16
Zarządzenie Nr 26/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 14 maja 2014 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli 2019-11-25 09:36:34
Zarządzenie Nr 27/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 16 maja 2014 r., w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie powiatu oświęcimskiego 2019-11-25 09:36:59

1 2 3

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe