Dokumenty: 54

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Zarządzenie Nr 21/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 7 marca 2011 r., w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu 2019-10-30 11:10:32
Zarządzenie Nr 22/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 8 marca 2011 r., w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania 2019-10-30 11:11:17
Zarządzenie Nr 23/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 8 marca 2011 r., w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu p.n. "Budowa Geograficznych Systemów Informacji Przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim" 2019-10-30 11:12:03
Zarządzenie Nr 24/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 11 marca 2011 r., w sprawie wyznaczenia dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu w Oświęcimiu do Komisji Inwentaryzacyjnej przeprowadzającej inwentaryzację mienia instytucji i państwowych jednostek organizacyjnych przejmowanych przez powiat 2019-10-30 11:13:01
Zarządzenie Nr 25/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 14 marca 2011 r., w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Oświęcimiu w 2010 r. 2019-10-30 11:13:45
Zarządzenie Nr 26/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 16 marca 2011 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2009 2019-10-30 11:15:40
Zarządzenie Nr 27/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 24 marca 2011 r., w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych 2019-10-30 11:16:51
Zarządzenie Nr 28/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 24 marca 2011 r., w sprawie ustalenia Regulaminu określającego organizację, skład, tryb prac oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej 2019-10-30 11:17:36
Zarządzenie Nr 29/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 8 kwietnia 2011 r., w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wyznaczenia auditorów wewnętrznych 2019-10-30 11:18:20
Zarządzenie Nr 30/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 23 maja 2011 r., w sprawie procedury przyjmowania i rozpatrywania "Karty sprawy" oraz wykonania rostrzygnięć Zarządu Powiatu w Oświęcimiu 2019-10-30 11:19:09
Zarządzenie Nr 31/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 24 maja 2011 r., w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu 2019-10-30 11:20:01
Zarządzenie Nr 32/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 24 maja 2011 r., w sprawie powołania Komisji w celu dokonania podziału zdeponowanej dokumentacji z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego w dniach 21 listopada, 5 grudnia i 19 grudnia 2010 r. 2019-10-30 11:20:47
Zarządzenie Nr 33/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 15 czerwca 2011 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 3 stycznia 2011 r., w sprawie ustalenia procedur w zakresie finansowej kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2019-10-30 11:25:14
Zarządzenie Nr 34/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 17 czerwca 2011 r., w sprawie powołania zespołu ds. analizy oświadczeń o stanie majątkowym 2019-10-30 11:27:13
Zarządzenie Nr 35/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 29 czerwca 2011 r., w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 2019-10-30 11:29:59
Zarządzenie Nr 36/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 1 lipca 2011 r., w sprawie powołania Komisji 2019-10-30 11:32:23
Zarządzenie Nr 37/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 4 sierpnia 2011 r., w sprawie powołania komisji 2019-10-30 11:34:17
Zarządzenie Nr 38/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 5 września 2011 r., w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej środków trwałych i pozostałych środków trwałych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2019-10-30 11:35:21
Zarządzenie Nr 39/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 20 września 2011 r., w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 2019-10-30 11:37:37
Zarządzenie Nr 40/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 3 października 2011 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad regulaminu rachunkowości 2019-10-30 11:47:34

1 2 3

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe