Dokumenty: 114

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr IX/84/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kęty na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 510005K ul. Czajki w Kętach”. 2015-08-27 09:26:11
Uchwała Nr IX/83/2015 w sprawie powierzenia Gminie Chełmek wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Remont i przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Szkolna oraz ul. Gorzowska w km od 1+736 do km 1+921 w Gorzowie”. 2015-08-27 09:25:26
Uchwała Nr IX/82/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Chełmek na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Baty i Staicha oraz drogi łączącej ul. Baty z ul. Plac Kilińskiego w Chełmku”. 2015-08-27 09:24:19
Uchwała Nr IV/38/2015 w sprawie podjęcia rezolucji dotyczącej udzielenia poparcia dla przedsiębiorców będących inwestorami w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej na terenie Gminy Zator w Powiecie Oświęcimskim w działaniach zmierzających do umorzenia opłat za wyłączenie gruntów z produkcji, wynikających z przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 2015-02-03 16:59:03
Uchwała Nr IV/37/2015 w sprawie wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu do komisji konkursowej. 2015-02-03 16:58:46
Uchwała Nr IV/36/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Grojcu. 2015-02-03 16:58:37
Uchwała Nr IV/35/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/113/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu z późn. zm. 2015-02-03 16:58:29
Uchwała Nr IV/34/2015 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2015. 2015-02-03 16:58:19
Uchwała Nr IV/33/2015 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Oświęcimiu na rok 2015. 2015-02-03 16:58:10
Uchwała Nr IV/32/2015 w sprawie wystąpienia ze Związku Powiatów Polskich. 2015-02-03 16:57:58
Uchwała Nr IV/31/2015 w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Powiatowych Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu. 2015-02-03 16:57:47
Uchwała Nr IV/30/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2015-02-03 16:57:38
Uchwała Nr IV/29/2015. Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na 2015 rok. 2015-02-03 16:56:50
Uchwała Nr III/28/2015 w sprawie podjęcia rezolucji w sprawie sprzeciwu wobec rządowej decyzji o likwidacji Kopalni Węgla Kamiennego „Brzeszcze” w Brzeszczach. 2015-01-13 17:19:54

1 2 3 4 5 6

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe