Dokumenty: 114

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr VI/56/2015 w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Oświęcimskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2015-04-27 13:47:35
Uchwała Nr VI/55/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/438/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Oświęcimskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2015-04-27 13:47:23
Uchwała Nr VI/54/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2015-04-27 13:47:15
Uchwała Nr VI/53/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2015 rok Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. 2015-04-27 13:45:31
Uchwała Nr V/52/2015 w sprawie podjęcia rezolucji dotyczącej budowy drogi ekspresowej S-1 wraz z obwodnicą Oświęcimia. 2015-03-24 15:50:32
Uchwała Nr V/51/2015 w sprawie rozpatrzenie skargi na działalność Starosty Oświęcimskiego. 2015-03-24 15:50:17
Uchwała Nr V/50/2015 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Oświęcimiu na rok 2015. 2015-03-24 15:47:13
Uchwała Nr V/49/2015 w sprawie dokonania na rzecz Gminy Zator darowizny działek nr 182/1, 182/4, 182/5, 182/6 położonych w Zatorze obręb 4 zajętych pod Plac Kościuszki w Zatorze. 2015-03-24 15:47:06
Uchwała Nr V/48/2015 w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2015-03-24 15:46:57
Uchwała Nr V/47/2015 w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2015-03-24 15:45:50
Uchwała Nr V/46/2015 w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r.”. 2015-03-24 15:43:05
Uchwała Nr V/45/2015 w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków za 2015 r., przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu. 2015-03-24 15:42:53
Uchwała Nr V/44/2015 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Oświęcimskim na lata 2015 - 2020. 2015-03-24 15:41:44
Uchwała Nr V/43/2015 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Profilaktycznego w Zakresie Promowania i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w Rodzinie w Powiecie Oświęcimskim na lata 2015 - 2020. 2015-03-24 15:40:38
Uchwała Nr V/42/2015 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 - 2017. 2015-03-24 15:38:53
Uchwała Nr V/41/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu Oświęcim. 2015-03-24 15:36:57
Uchwała Nr V/40/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2015-03-24 15:32:46
Uchwała Nr V/39/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2015 rok Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. 2015-03-24 15:27:46
Uchwała Nr IX/86/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2015-09-01 11:10:11
Uchwała Nr IX/85/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2015 rok Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. 2015-09-01 11:09:27

1 2 3 4 5 6

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe