Dokumenty: 289

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej 2018-03-20 14:11:36
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej 2018-02-16 11:29:31
Nabór na na członka składu orzekającego w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 2018-01-03 11:52:14
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Dziale Pomocy Instytucjonalnej i Realizacji Świadczeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 2017-11-07 07:18:40
Nabór na na członka składu orzekającego w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 2017-10-18 13:59:54
Nabór na stanowisko urzędnicze w Dziale Pomocy Instytucjonalnej i Realizacji Świadczeń 2017-10-16 12:20:22
Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert 2017-09-26 13:07:57
Informacja o wynikach postępowania - Realizacja usługi z zakresu komunikacji alternatywnej 2017-09-14 11:23:00
Informacja o wynikach postępowania - Realizacja usługi z zakresu rehabilitacji indywidualnej 2017-09-14 11:18:39
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu komunikacji alternatywnej 2017-09-04 10:46:33
Zaproszenie do złożenia ofert - Realizacja usługi z zakresu rehabilitacji indywidualnej 2017-09-04 10:44:05
Informacja o wynikach postępowania - Realizacja usługi w zakresie przeprowadzenia zajęć indywidualnych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju 2017-08-25 13:59:52
Informacja o wynikach postępowania - Realizacja usługi w zakresie zapewnienia wyżywienia i wynajem sali szkoleniowych na potrzeby realizacji szkolenia 2017-08-25 13:58:35
Informacja o wynikach postępowania - Realizacja usługi w zakresie przeprowadzenia warsztatów grupowych z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności i radzenia sobie z emocjami 2017-08-25 13:57:15
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej 2017-08-22 11:25:46
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi w zakresie przeprowadzenia warsztatów grupowych z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności i radzenia sobie z emocjami 2017-08-08 13:17:49
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi w zakresie zapewnienia wyżywienia i wynajem sali szkoleniowych na potrzeby realizacji szkolenia 2017-08-08 13:17:29
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi w zakresie przeprowadzenia zajęć indywidualnych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju 2017-08-07 12:11:13
Informacja o wynikach postępowania - Realizacja wsparcia w formie dogoterapii 2017-06-28 10:54:15
Informacja o wynikach postępowania - Indywidualne poradnictwo psychologa-seksuologa 2017-06-28 10:52:55

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe