Dokumenty: 204

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Dziale Rehabilitacji Społecznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 2018-07-13 10:33:27
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Rehabilitacji Społecznej - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 2018-06-13 10:32:17
Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert 2018-06-13 09:22:51
Informacja o wynikach postępowania - Realizacja usługi z zakresu rehabilitacji indywidualnej 2018-05-21 14:27:35
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej 2018-05-17 07:27:14
Informacja o wynikach postępowania - Realizacja usługi z zakresu rehabilitacji indywidualnej 2018-05-16 12:17:17
Informacja o wynikach postępowania - Realizacja kursu prawa jazdy kat. B 2018-05-15 12:15:21
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na roboty budowlane 2018-05-11 13:21:04
Nabór na stanowisko - młodszy wychowawca/wychowawca 2018-05-10 12:56:22
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu rehabilitacji indywidualnej 2018-05-07 14:31:13
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja przebudowy i modernizacji Domu Dziecka w Oświęcimiu 2018-04-27 18:01:53
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja rehabilitacji indywidualnej 2018-04-26 14:56:34
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja rehabilitacji indywidualnej 2018-04-26 14:53:51
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja kursu prawa jazdy kat. B 2018-04-25 16:06:25
Nabór na na członka składu orzekającego w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 2018-03-21 13:08:36
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej 2018-03-20 14:11:36
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej 2018-02-16 11:29:31
Nabór na na członka składu orzekającego w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 2018-01-03 11:52:14
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Dziale Pomocy Instytucjonalnej i Realizacji Świadczeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 2017-11-07 07:18:40
Nabór na na członka składu orzekającego w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 2017-10-18 13:59:54

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe