Dokumenty: 285

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej na realizację wsparcia w formie dogoterapii dla - klientów PCPR – 1dziecko niepełnosprawne, w wymiarze 16 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy. 2016-09-07 09:50:19
Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej na usługę noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 18 osób dorosłychw terminie 19-23.09.2016. 2016-08-12 09:47:34
Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej na usługę noclegowo gastronomiczną na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 21 osób dorosłychw terminie 08-10.10.2016. 2016-09-07 08:28:57
Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej w zakresie indywidualnego poradnictwa pedagogicznego 2014-03-13 10:40:07
Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej w zakresie indywidualnego poradnictwa psychologicznego 2014-03-13 10:15:21
Rozeznanie dostepnej oferty rynkowej z zakresu realizacji kursów językowych 2014-07-04 09:59:55
Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej z zakresu realizacji kursów zawodowych 2014-07-04 10:21:08
Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej z zakresu treningu psychoedukacyjnego 2014-03-13 10:46:28
Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej: Realizacja szkolenia w ramach projektu dla grupy 7 osób dorosłych z zakresu: ASERTYWNOŚĆ I BUDOWANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI. 2016-11-17 07:58:23
Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej: Realizacja usługi transportowej. 2016-09-27 13:34:59
Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej: Realizacja usługi transportowej. 2016-08-26 09:38:17
Rozeznanie dostpnej oferty rynkowej w zakresie treningu kompetencji społecznych z zakresu umiejętności poszukiwania pracy 2014-03-13 10:44:10
Rozeznanie ofert - Realizacja szkolenia z zakresu: "Trening kompetencji wychowawczych". 2016-06-30 14:51:52
Rozeznanie ofert - Realizacja usługi transportowej. 2016-08-02 10:25:43
Rozeznanie ofert - Realizacja wsparcia pedagoga w zakresie korepetycji z przedmiotu j. angielski 2016-06-30 14:54:17
Rozeznanie ofert - Realizacja wsparcia pedagoga w zakresie korepetycji z przedmiotu j. niemiecki 2016-06-30 14:57:08
Rozeznanie ofert - Realizacja wsparcia pedagoga w zakresie korepetycji z przedmiotu j. polski 2016-06-30 14:59:06
Rozeznanie ofert - Realizacja wsparcia pedagoga w zakresie korepetycji z przedmiotu matematyka 2016-06-30 14:56:02
Rozeznanie ofert - Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia 2016-06-30 14:48:32
Rozeznanie oferty rynkowej w zakresie asystenta osoby niepełnosprawnej 2014-03-13 10:21:52

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe