Dokumenty: 289

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego dla 36 dzieci 2013-10-17 09:00:43
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na prowadzenie ponadgminnego domu pomocy społecznej dla 81 osób przewlekle psychicznie chorych 2013-10-17 09:11:24
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej 2018-02-16 11:29:31
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej 2018-05-17 07:27:14
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej 2019-05-09 14:27:04
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej 2017-08-22 11:25:46
Otwarty konkurs ofert: Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 2018-12-03 14:47:13
Otwarty konkurs ofert: Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym przeznaczonego dla osób przewlekle psychicznie chorych 2018-12-03 14:46:46
Otwarty konkurs ofert: Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dla 36 dzieci 2018-12-03 14:43:45
Otwraty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na prowadzenie ponadgminnego domu pomocy społecznej dla 52 osób niepełnosprawnych intelektualnie 2013-10-17 09:26:01
PCPR- Dofinansowania PFRON dla osób niepełnosprawnych. 2013-12-12 13:03:15
PCPR- Osoby niepełnosprawne, druki do pobrania. 2011-10-18 09:56:42
Powiatowe Centrum Pomoc Rodzinie w Oświęcimiu informuje, że Powiat Oświęcimski przystąpił do programu „Aktywny samorząd” w 2013 r.!!! 2013-11-19 14:23:02
PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY: Realizacja szkolenia w ramach projektu dla grupy 7 osób dorosłych z zakresu: ASERTYWNOŚĆ I BUDOWANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI. 2016-11-29 11:05:07
Przedłużenie terminu składania ofert: Specjalista w zakresie indywidualnej terapii jąkania dla osoby dorosłej 2013-06-17 12:57:48
Przetarg niograniczony na: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Systemowego: "Zainwestuj w siebie" 2012-12-24 08:11:25
Pytania i odpowiedzi: „Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu” 2018-09-11 14:29:15
Pytania i odpowiedzi: „Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu” 2018-09-13 12:28:15
Realizacja szeregu zabiegów rehabilitacyjnych 2013-09-11 13:12:48
Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej - szkolenie: Trening kompetencji społecznych z zakresu komunikacji interpersonalnej 2014-05-15 09:24:07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe