Dokumenty: 292

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Ogłoszenie - Wykonawca usługi przeprowadzenia treningu umiejętności poszukiwania pracy 2015-03-06 11:10:08
Ogłoszenie na przeprowadzenie treningu kompetencji społecznych z zakresu: asertywność i budowanie poczucia własnej wartości 2013-08-30 10:43:25
Ogłoszenie naboru na referenta w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 2018-10-25 11:06:48
Ogłoszenie naboru na referenta w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 2018-11-29 09:36:42
Ogłoszenie naboru na stanowisko urzędnicze w Dziale Pomocy Instytucjonalnej i Realizacji Świadczeń 2018-11-29 10:15:02
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko Referenta w Dziale Rehabilitacji Społecznej 2015-06-05 13:28:08
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Rehabilitacji Społecznej - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 2018-06-13 10:32:17
Ogłoszenie o naborze na jedno stanowisko urzędnicze 2013-11-25 14:11:15
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze 2019-08-23 10:25:00
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: Księgowy 2020-03-05 11:31:43
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: Księgowy 2020-03-26 08:45:57
Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane - „Bezpieczna przystań -przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu” 2018-08-31 12:22:03
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: "Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu” 2018-12-12 08:54:06
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na roboty budowlane 2018-05-11 13:21:04
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2014-04-02 09:22:00
OGŁOSZENIE W SPRAWIE SZKOLENIA RODZIN ZASTĘPCZYCH 2013-02-20 09:26:59
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2012-11-30 11:03:31
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego dla 36 dzieci 2013-11-20 11:15:06
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na prowadzenie ponadgminnego domu pomocy społecznej dla 52 osób niepełnosprawnych intelektualnie 2013-11-20 11:21:23
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na prowadzenie ponadgminnego domu pomocy społecznej dla 81osób przewlekle psychicznie chorych 2013-11-20 11:12:35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe