Dokumenty: 289

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Informacja o wynikach postępowania: Realizacja wsparcia pedagoga w zakresie korepetycji z przedmiotu matematyka dla - klientów PCPR – 4 dzieci w przedziale wiekowym 7 - 10 lat, w wymiarze 80 godzin. 2016-07-14 11:19:23
Informacja o wynikach postępowania: Realizacja wsparcia w formie hipoterapii. 2016-06-09 12:28:57
Informacja o wynikach postępowania: Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 18 osób dorosłych w terminie 19-23.09.2016. 2016-08-24 14:13:56
Informacja o wynikach postępowania: Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 18 osób w terminie 02-04.07.2016. 2016-06-21 08:38:09
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA: Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 20 osób w terminie 02-04.12.2016 W tym 7 dorosłych uczestników projektu, 3 trenerów, 10 dzieci ( 4 w wieku 13-18 lat, 4 w wieku 7-11 lat, 2 w wieku – 4 lat). 2016-11-29 11:04:06
Informacja o wynikach postępowania: Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 21 osób dorosłych w terminie 08-10.10.2016. 2016-09-23 09:23:30
Informacja o wynikach postępowania: Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 23 osób w terminie 13-14.08.2016r 2016-07-14 11:16:16
Informacja z otwarcia ofert: „Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu” 2018-09-17 18:14:49
Konkurs ofert na świadczenie usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych 2013-12-05 14:48:43
Nabór na na członka składu orzekającego w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 2018-03-21 13:08:36
Nabór na na członka składu orzekającego w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 2018-01-03 11:52:14
Nabór na na członka składu orzekającego w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 2017-10-18 13:59:54
Nabór na stanowisko - młodszy wychowawca/wychowawca 2018-05-10 12:56:22
Nabór na stanowisko urzędnicze w Dziale Pomocy Instytucjonalnej i Realizacji Świadczeń 2016-12-29 14:04:49
Nabór na stanowisko urzędnicze w Dziale Pomocy Instytucjonalnej i Realizacji Świadczeń 2017-10-16 12:20:22
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 2016-12-16 12:19:52
Ogłoszenie 2012-08-31 14:46:18
Ogłoszenie - Realizacja kursów zawodowych 2015-03-10 12:36:32
Ogłoszenie - Specjalista w zakresie poradnictwa zawodowego 2015-03-06 11:15:03
Ogłoszenie - Wykonawca usługi przeprowadzenia treningu umiejętności poszukiwania pracy 2015-03-06 11:10:08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe