Dokumenty: 292

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi w zakresie przeprowadzenia zajęć indywidualnych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju 2017-05-19 10:46:43
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi w zakresie przeprowadzenie warsztatów grupowych z umiejętności komunikacyjnych 2017-05-19 10:51:39
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi w zakresie zapewnienia wyżywienia i wynajem sali szkoleniowych na potrzeby realizacji szkolenia 2017-08-08 13:17:29
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu dogoterapii 2019-03-26 14:16:54
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu hipoterapii 2019-03-26 14:18:31
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu indywidualnego wsparcia neurologopedy (terapia jąkania) 2019-04-02 10:33:47
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu indywidualnego wsparcia neurologopedy dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat 2019-04-02 10:26:57
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu indywidualnego wsparcia neurologopedy dla osób dorosłych 2019-04-02 10:32:45
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu indywidualnego wsparcia neurologopedy klinicznego dla dzieci w wieku od 5 miesięcy do 12 lat 2019-04-02 10:29:08
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu indywidualnego wsparcia oligofrenopedagoga 2019-04-01 09:22:56
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu indywidualnego wsparcia psychologa dla dzieci 2019-04-05 10:39:01
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu indywidualnego wsparcia psychologa dla osób dorosłych 2019-04-05 10:37:39
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu indywidualnego wsparcia psychoterapeuty dla dzieci i młodzieży 2019-04-05 10:40:14
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu indywidualnego wsparcia surdologopedy 2019-04-02 10:34:43
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu indywidualnego wsparcia tyflopedagoga 2019-04-02 10:35:33
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu indywidualnej terapii metodą Warnkego 2019-03-26 14:39:24
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu indywidualnej terapii neuropsychologicznej 2019-03-26 14:35:22
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu indywidualnej terapii neuropsychologicznej 2019-04-05 10:35:49
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu indywidualnej terapii zaburzeń słuchu centralnego 2019-04-05 10:41:39
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu komunikacji alternatywnej 2019-03-26 14:20:40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe