Dokumenty: 289

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja kursu języka francuskiego 2017-05-23 13:54:53
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja kursu języka japońskiego 2017-05-12 13:53:53
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja kursu języka japońskiego 2017-05-23 13:56:24
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja kursu prawa jazdy kat. B 2018-04-25 16:06:25
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja przebudowy i modernizacji Domu Dziecka w Oświęcimiu 2018-04-27 18:01:53
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja rehabilitacji indywidualnej 2018-04-26 14:53:51
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja rehabilitacji indywidualnej 2018-04-26 14:56:34
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja świadczenia z zakresu komunikacji alternatywnej 2017-05-12 13:58:42
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja terapii behawioralnej 2017-05-12 13:31:06
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja terapii FAS 2017-05-12 13:40:41
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja terapii integracji sensorycznej z fizjoterapią 2017-05-12 14:00:22
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja terapii słuchu metodą Johansena 2017-05-12 14:02:14
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu „Prawa jazdy kat. B” 2017-05-12 13:56:16
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu „Prawa jazdy kat. B” 2017-05-19 10:44:23
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu „Prawa jazdy kat. B” 2017-05-23 13:58:08
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi w zakresie przeprowadzenia warsztatów grupowych z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności i radzenia sobie z emocjami 2017-08-08 13:17:49
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi w zakresie przeprowadzenia zajęć indywidualnych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju 2017-08-07 12:11:13
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi w zakresie przeprowadzenia zajęć indywidualnych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju 2017-05-19 10:46:43
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi w zakresie przeprowadzenie warsztatów grupowych z umiejętności komunikacyjnych 2017-05-19 10:51:39
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi w zakresie zapewnienia wyżywienia i wynajem sali szkoleniowych na potrzeby realizacji szkolenia 2017-08-08 13:17:29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe