Dokumenty: 292

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Zaproszenie do składania ofert w zakresie: Przeprowadzenie Indywidualnej Diagnozy Potrzeb. 2016-06-02 14:01:19
Zaproszenie do składania ofert w zakresie: Realizacja szkolenia w ramach projektu z zakresu: Radzenia sobie ze stresem i własnymi emocjami. 2016-06-02 14:02:24
Zaproszenie do składania ofert w zakresie: Realizacja usługi restauracyjnej w ramach projektu w terminie 14-16.06.2016 dla 16 osób 2016-06-02 14:00:18
Zaproszenie do składania ofert w zakresie: Realizacja usługi transportowej. 2016-06-02 14:03:10
Zaproszenie do składania ofert w zakresie: Rehabilitacja indywidualna uczestników projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” 2016-06-02 13:57:50
Zaproszenie do składania ofert w zakresie: Usługa noclegowo - gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 18 osób w terminie 02 - 04.07.2016. 2016-06-03 08:51:24
Zaproszenie do składania ofert: Przeprowadzenie Indywidualnej Diagnozy Potrzeb, z zakresu potrzeby realizacji terapii FAS dla 2 dzieci. 2016-06-03 10:09:11
Zaproszenie do wspólpracy dwóch animatorów czasu wolnego dzieci i młodzieży 2013-05-17 09:43:05
Zaproszenie do złożenia ofert - Realizacja usługi z zakresu rehabilitacji indywidualnej 2017-09-04 10:44:05
Zaproszenie do złożenia oferty - Dogoterapia 2016-05-30 07:50:36
Zaproszenie do złożenia oferty - Hipoterapia 2016-05-30 07:49:57
Zaproszenie do złożenia oferty - Indywidualna diagnoza potrzeb w zakresie analizy indywidualnych predyspozycji w zakresie aktywizacji zawodowej 2017-05-12 13:50:11
Zaproszenie do złożenia oferty - Indywidualna diagnoza potrzeb w zakresie realizacji terapii FAS 2017-05-12 13:38:39
Zaproszenie do złożenia oferty - Indywidualna pomoc psychologiczna 2016-05-30 07:50:46
Zaproszenie do złożenia oferty - Indywidualne poradnictwo psychologa-seksuologa 2017-06-08 14:59:12
Zaproszenie do złożenia oferty - Indywidualne poradnictwo psychologa-seksuologa 2017-05-26 10:45:49
Zaproszenie do złożenia oferty - Indywidualne poradnictwo psychologiczne 2017-05-12 13:47:18
Zaproszenie do złożenia oferty - Komunikacja alternatywna min 40h dla 1 osoby niepełnosprawnej (dziecka w wieku 6 lat) 2016-06-21 15:44:00
Zaproszenie do złożenia oferty - Logopeda 2016-05-30 07:49:41
Zaproszenie do złożenia oferty - Przeprowadzenie zajęć indywidualnych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju 2017-05-30 11:06:47

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe