Dokumenty: 289

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Rozeznanie ofert - Realizacja wsparcia pedagoga w zakresie korepetycji z przedmiotu matematyka 2016-06-30 14:56:02
Rozeznanie ofert - Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia 2016-06-30 14:48:32
Rozeznanie oferty rynkowej w zakresie asystenta osoby niepełnosprawnej 2014-03-13 10:21:52
Rozeznanie oferty rynkowej w zakresie specjalisty w zakresie indywidualnego poradnictwa zawodowego 2014-03-13 10:25:11
Rozeznanie oferty rynkowej w zakresie treningu kompetencji społecznych z zakresu komunikacji interpersonalnych 2014-03-13 10:36:58
Specjaliści w zakresie indywidualnego poradnictwa psychologicznego 2013-03-28 12:20:53
Specjaliści w zakresie indywidualnego poradnictwa zawodowego 2013-03-28 12:18:47
Specjalista w zakresie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej 2012-08-21 12:42:19
Specjalista w zakresie indywidualnego poradnictwa pedagogicznego 2013-03-28 12:16:49
Trening kompetencji społecznych z zakresu: „Asertywność i budowanie poczucia własnej wartości” - grudzień 2014 r. 2014-10-22 11:30:40
Trening kompetencji społecznych z zakresu: „Asertywność i budowanie poczucia własnej wartości” - listopad 2014 r. 2014-10-22 11:27:48
W dniu 7 sierpnia 2015 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu nieczynne 2015-07-29 10:51:17
Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą - „Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu” 2018-10-12 10:08:24
Wykonawca usługi przeprowadzenia treningu kompetencji społecznych z zakresu "Radzenie sobie ze stresem, zniechęceniem, lękiem, bezsilnością i własnymi emocjami” 2014-05-08 07:44:00
Zaproszenie do przedstawienia informacji dotyczącej kosztów realizacji w zakresie zabiegów rehabilitacyjnych 2015-03-25 13:23:14
Zaproszenie do przedstawienia informacji dotyczącej kosztów realizacji w zakresie zabiegów rehabilitacyjnych 2014-08-20 10:31:30
Zaproszenie do składania ofert na realizację szeregu zabiegów rehabilitacyjnych 2012-09-06 11:54:11
Zaproszenie do składania ofert w zakresie: Przeprowadzenie Indywidualnej Diagnozy Potrzeb. 2016-06-02 14:01:19
Zaproszenie do składania ofert w zakresie: Realizacja szkolenia w ramach projektu z zakresu: Radzenia sobie ze stresem i własnymi emocjami. 2016-06-02 14:02:24
Zaproszenie do składania ofert w zakresie: Realizacja usługi restauracyjnej w ramach projektu w terminie 14-16.06.2016 dla 16 osób 2016-06-02 14:00:18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe