Dokumenty: 217

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Animator czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 2014-05-15 09:10:22
Asystent osoby niepełnosprawnej 2014-05-15 10:22:06
Informacja o działalności jednostki 2014-03-25 14:12:07
Informacja o utrudnieniach w kontakcie z PCPR 2013-11-19 15:43:24
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2013-01-07 14:50:15
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty budowlane pn. „Bezpieczna przystań -przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu” 2018-11-07 11:18:45
Informacja o wynikach naboru na jedno stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 2013-12-20 11:42:08
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta w Dziale Rehabilitacji Społecznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 2015-07-13 11:25:48
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Dziale Pomocy Instytucjonalnej i Realizacji Świadczeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 2017-01-13 13:23:35
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Dziale Pomocy Instytucjonalnej i Realizacji Świadczeń 2016-12-29 13:57:56
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Dziale Pomocy Instytucjonalnej i Realizacji Świadczeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 2017-11-07 07:18:40
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Dziale Rehabilitacji Społecznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 2018-07-13 10:33:27
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności 2018-11-23 08:15:34
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej 2018-03-20 14:11:36
Informacja o wynikach postępowania (Protokół wyłonienia wykonawcy) na realizację usługi transportowej. 2016-08-12 09:49:05
Informacja o wynikach postępowania (Protokół wyłonienia wykonawcy) na realizację usługi transportowej. 2016-09-09 13:13:15
Informacja o wynikach postępowania - Dogoterapia 2016-06-09 09:18:22
Informacja o wynikach postępowania - FAS 2016-06-09 09:19:43
Informacja o wynikach postępowania - Indywidualna diagnoza potrzeb 2017-05-23 15:41:02
Informacja o wynikach postępowania - Indywidualna diagnoza potrzeb z zakresu realizacji terapii FAS 2017-05-25 14:51:54

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe