Dokumenty: 285

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Informacja o wynikach postępowania: Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 18 osób dorosłych w terminie 19-23.09.2016. 2016-08-24 14:13:56
Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej: Realizacja usługi transportowej. 2016-08-26 09:38:17
Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej na realizację szkolenia w ramach projektu dla grupy 14 osób dorosłych z zakresu: Asertywność i budowanie poczucia własnej wartości w zakresie 18 godzin szkoleniowych. 2016-09-07 08:23:53
Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej na usługę noclegowo gastronomiczną na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 21 osób dorosłychw terminie 08-10.10.2016. 2016-09-07 08:28:57
Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej na realizację wsparcia w formie dogoterapii dla - klientów PCPR – 1dziecko niepełnosprawne, w wymiarze 16 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy. 2016-09-07 09:50:19
Informacja o wynikach postępowania (Protokół wyłonienia wykonawcy) na realizację usługi transportowej. 2016-09-09 13:13:15
Informacja o wynikach postępowania: Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 21 osób dorosłych w terminie 08-10.10.2016. 2016-09-23 09:23:30
Informacja o wynikach postępowania: Realizacja szkolenia w ramach projektu dla grupy 14 osób dorosłych z zakresu: Asertywność i budowanie poczucia własnej wartości w zakresie 18 godzin szkoleniowych. 2016-09-23 09:24:44
Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej: Realizacja usługi transportowej. 2016-09-27 13:34:59
Informacja o wynikach postępowania: Realizacja usługi transportowej. 2016-10-04 12:34:38
Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej: Realizacja szkolenia w ramach projektu dla grupy 7 osób dorosłych z zakresu: ASERTYWNOŚĆ I BUDOWANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI. 2016-11-17 07:58:23
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA: Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 20 osób w terminie 02-04.12.2016 W tym 7 dorosłych uczestników projektu, 3 trenerów, 10 dzieci ( 4 w wieku 13-18 lat, 4 w wieku 7-11 lat, 2 w wieku – 4 lat). 2016-11-29 11:04:06
PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY: Realizacja szkolenia w ramach projektu dla grupy 7 osób dorosłych z zakresu: ASERTYWNOŚĆ I BUDOWANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI. 2016-11-29 11:05:07
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 2016-12-16 12:19:52
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Dziale Pomocy Instytucjonalnej i Realizacji Świadczeń 2016-12-29 13:57:56
Nabór na stanowisko urzędnicze w Dziale Pomocy Instytucjonalnej i Realizacji Świadczeń 2016-12-29 14:04:49
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Dziale Pomocy Instytucjonalnej i Realizacji Świadczeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 2017-01-13 13:23:35
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja terapii behawioralnej 2017-05-12 13:31:06
Zaproszenie do złożenia oferty - Indywidualna diagnoza potrzeb w zakresie realizacji terapii FAS 2017-05-12 13:38:39
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja terapii FAS 2017-05-12 13:40:41

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe