Dokumenty: 289

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Informacja o utrudnieniach w kontakcie z PCPR 2013-11-19 15:43:24
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na prowadzenie ponadgminnego domu pomocy społecznej dla 81osób przewlekle psychicznie chorych 2013-11-20 11:12:35
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego dla 36 dzieci 2013-11-20 11:15:06
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na prowadzenie ponadgminnego domu pomocy społecznej dla 52 osób niepełnosprawnych intelektualnie 2013-11-20 11:21:23
Ogłoszenie o naborze na jedno stanowisko urzędnicze 2013-11-25 14:11:15
Konkurs ofert na świadczenie usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych 2013-12-05 14:48:43
PCPR- Dofinansowania PFRON dla osób niepełnosprawnych. 2013-12-12 13:03:15
Informacja o wynikach naboru na jedno stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 2013-12-20 11:42:08
Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej w zakresie indywidualnego poradnictwa psychologicznego 2014-03-13 10:15:21
Rozeznanie oferty rynkowej w zakresie asystenta osoby niepełnosprawnej 2014-03-13 10:21:52
Rozeznanie oferty rynkowej w zakresie specjalisty w zakresie indywidualnego poradnictwa zawodowego 2014-03-13 10:25:11
Rozeznanie oferty rynkowej w zakresie treningu kompetencji społecznych z zakresu komunikacji interpersonalnych 2014-03-13 10:36:58
Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej w zakresie indywidualnego poradnictwa pedagogicznego 2014-03-13 10:40:07
Rozeznanie dostpnej oferty rynkowej w zakresie treningu kompetencji społecznych z zakresu umiejętności poszukiwania pracy 2014-03-13 10:44:10
Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej z zakresu treningu psychoedukacyjnego 2014-03-13 10:46:28
Informacja o działalności jednostki 2014-03-25 14:12:07
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2014-04-02 09:22:00
Wykonawca usługi przeprowadzenia treningu kompetencji społecznych z zakresu "Radzenie sobie ze stresem, zniechęceniem, lękiem, bezsilnością i własnymi emocjami” 2014-05-08 07:44:00
Animator czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 2014-05-15 09:10:22
Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej - szkolenie: Trening kompetencji społecznych z zakresu komunikacji interpersonalnej 2014-05-15 09:24:07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe