Dokumenty: 289

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Informacja o wynikach postępowania - Realizacja usługi z zakresu rehabilitacji indywidualnej 2018-05-21 14:27:35
Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert 2018-06-13 09:22:51
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Rehabilitacji Społecznej - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 2018-06-13 10:32:17
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Dziale Rehabilitacji Społecznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 2018-07-13 10:33:27
Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane - „Bezpieczna przystań -przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu” 2018-08-31 12:22:03
Pytania i odpowiedzi: „Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu” 2018-09-11 14:29:15
Pytania i odpowiedzi: „Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu” 2018-09-13 12:28:15
Informacja z otwarcia ofert: „Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu” 2018-09-17 18:14:49
Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą - „Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu” 2018-10-12 10:08:24
Ogłoszenie naboru na referenta w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 2018-10-25 11:06:48
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty budowlane pn. „Bezpieczna przystań -przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu” 2018-11-07 11:18:45
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności 2018-11-23 08:15:34
Ogłoszenie naboru na referenta w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 2018-11-29 09:36:42
Ogłoszenie naboru na stanowisko urzędnicze w Dziale Pomocy Instytucjonalnej i Realizacji Świadczeń 2018-11-29 10:15:02
Otwarty konkurs ofert: Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dla 36 dzieci 2018-12-03 14:43:45
Otwarty konkurs ofert: Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym przeznaczonego dla osób przewlekle psychicznie chorych 2018-12-03 14:46:46
Otwarty konkurs ofert: Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 2018-12-03 14:47:13
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: "Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu” 2018-12-12 08:54:06
Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu. 2018-12-31 10:01:26
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Dziale Pomocy Instytucjonalnej i Realizacji Świadczeń 2018-12-31 10:01:41

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe