Dokumenty: 123

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr XXXI/349/2013 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części gruntu będącego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej. 2013-07-04 12:52:16
Uchwała Nr XXXI/348/2013 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie pomieszczeń dla Oświęcimskiego Centrum Laryngologicznego Sp. z o.o. w Oświęcimiu. 2013-07-04 12:52:03
Uchwała Nr XXXI/347/2013 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie pomieszczenia dla Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie. 2013-07-04 12:51:44
Uchwała Nr XXXI/346/2013 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie pomieszczeń dla OCULUS Oświęcim Sp. z o.o. w Oświęcimiu. 2013-07-04 12:51:32
Uchwała Nr XXXI/345/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia w budynku administracji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu w celu prowadzenia punktu zaopatrzenia medycznego. 2013-07-04 12:51:13
Uchwała Nr XXXI/344/2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. 2013-07-03 12:52:15
Uchwała Nr XXXI/343/2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. 2013-07-03 12:48:22
Uchwała Nr XXXI/342/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/244/2009 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej działającej przy Zatorskim Towarzystwie Wędkarskim w Zatorze, korzystającego z powierzchniowych wód śródlądowych: zbiornik „Piastowski”, „Tęczak”, „Zakole A”, w granicach administracyjnych Powiatu Oświęcimskiego. 2013-07-03 12:25:41
Uchwała Nr XXXI/341/2013 w sprawie powierzenia Gminie Zator zadania publicznego polegającego na założeniu i prowadzeniu Technikum w Zatorze oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zatorze. 2013-07-03 12:17:16
Uchwała Nr XXX/340/2013 w sprawie podjęcia rezolucji w sprawie ochrony miejsc pracy w Kopalni Węgla Kamiennego "Brzeszcze" w Brzeszczach. 2013-06-11 10:05:06
Uchwała Nr XXIX/339/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/309/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2013-05-16 15:40:51
Uchwała Nr XXIX/338/2013 w sprawie powierzenia Gminie Osiek wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych. 2013-05-16 15:40:40
Uchwała Nr XXIX/337/2013 w sprawie powierzenia Gminie Osiek wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych. 2013-05-16 15:40:32
Uchwała Nr XXIX/336/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/113/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. 2013-05-16 15:40:21
Uchwała Nr XXIX/335/2013 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/182/2008 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie pomieszczeń po likwidowanym Oddziale Obserwacyjno–Zakaźnym Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu. 2013-05-16 15:40:10
Uchwała Nr XXIX/334/2013 w sprawie zmiany do uchwały Nr XXVI/299/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski. 2013-05-16 15:39:59
Uchwała Nr XXIX/333/2013 w sprawie przekazania ograniczonego zarządzania drogami powiatowymi dla realizacji zadania pn. „Modernizacja ul. Jana Kantego w Kętach”, „Rozbudowa ul. Kęckie Góry Południowe w Kętach”, „Budowa chodnika przy ul. Kęckie Góry Północne w Kętach – etap I”, „Przebudowa ul. Kleparz w Kętach od ul. Wyspiańskiego w kierunku do torów kolejowych”. 2013-05-16 15:39:48
Uchwała Nr XXIX/332/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2013 rok Nr XXIV/285/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2012 r. 2013-05-16 15:26:13
Uchwała Nr XXIX/331/2013 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Oświęcimiu za rok 2012. 2013-05-16 15:25:35
Uchwała Nr XXIX/330/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2012 rok. 2013-05-16 15:25:15

1 2 3 4 5 6 7

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe