Dokumenty: 133

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 133/161/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do przyznania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższej od ustalonej w przepisach. 2019-07-18 10:50:05
Uchwała Nr 132/160/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – Pani Renacie Fijałkowskiej, do reprezentowania powiatu oświęcimskiego w ramach procedury podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu oraz realizacji projektu w ramach 9. osi priorytetowej Region Spójny Społecznie poddziałania 9.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, konkurs NR RPMP. 09.02.03-IP.01-12-017/19. 2019-07-18 10:42:26
Uchwała Nr 131/159/2019 z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Uchwała Nr 131-1/159/2019 z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 131/159/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-07-15 14:32:23
Uchwała Nr 130/158/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Uchwała Nr 130-1/158/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 130/158/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-07-15 14:26:46
Uchwała Nr 129/157/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Uchwała Nr 129-1/157/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 129/157/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-07-11 07:50:33
Uchwała Nr 128/156/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do złożenia wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 2019-07-05 08:40:32
Uchwała Nr 127/155/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do złożenia wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 2019-07-05 08:39:35
Uchwała Nr 126/154/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-07-03 15:05:40
Uchwała Nr 125/153/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Uchwała Nr 125-1/153/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 125/153/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-07-03 14:59:23
Uchwała Nr 124/152/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego. 2019-07-03 14:38:54
Uchwała Nr 123/151/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do złożenia wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 2019-06-28 08:29:41
Uchwała Nr 122/150/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do złożenia wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 2019-06-28 08:20:33
Uchwała Nr 121/149/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do złożenia wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 2019-06-28 08:13:32
Uchwała Nr 120/148/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach. 2019-06-28 08:03:48
Uchwała Nr 119/147/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach. 2019-06-28 08:01:13
Uchwała Nr 118/146/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Oświęcimiu. 2019-06-28 07:59:18
Uchwała Nr 117/145/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Oświęcimiu. 2019-06-28 07:57:57
Uchwała Nr 116/144/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-06-27 08:48:47
Uchwała Nr 115/143/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Uchwała Nr 115-1/143/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 115/143/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-06-27 08:41:23
Uchwała Nr 114/142/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr X/89/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. 2019-06-25 12:02:11

1 2 3 4 5 6 7

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe