Dokumenty: 166

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 166/194/2019 z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej ul. Grottgera w Brzeszczach. 2019-09-11 13:16:15
Uchwała Nr 165/193/2019 z dnia 3 września 2019 r.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019.Uchwała Nr 165-1/193/2019 z dnia 3 września 2019 r.w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 165/193/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 03 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-09-11 13:06:44
Uchwała Nr 164/192/2019 z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-09-11 12:50:08
Uchwała Nr 163/191/2019 z dnia 3 września 2019 r.w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Józefowi Kała – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu do zatwierdzania projektów, do podpisywania wniosków o dofinansowanie projektu, podpisania umowy o dofinansowanie projektów, aneksów, porozumień oraz podejmowania wszelkich innych czynności związanych z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie – 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 2019-09-05 11:18:58
Uchwała Nr 162/190/2019 z dnia 3 września 2019 r.w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Józefowi Kała – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu do zatwierdzania projektów, do podpisywania wniosków o dofinansowanie projektu, podpisania umowy o dofinansowanie projektów, aneksów, porozumień oraz podejmowania wszelkich innych czynności związanych z realizacją projektów w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, Działanie 8.1 Aktywizacja Zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy”. 2019-09-05 11:13:31
Uchwała Nr 161/189/2019 z dnia 3 września 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do przyznania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższej od ustalonej w przepisach. 2019-09-05 11:08:36
Uchwała Nr 160/188/2019 z dnia 3 września 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do przyznania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższej od ustalonej w przepisach. 2019-09-05 10:56:11
Uchwała Nr 159/187/2019 z dnia 3 września 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do przyznania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższej od ustalonej w przepisach. 2019-09-05 10:49:34
Uchwała Nr 158/186/2019 z dnia 3 września 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do przyznania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższej od ustalonej w przepisach. 2019-09-05 10:43:16
Uchwała Nr 157/185/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego 2019-09-05 10:31:42
Uchwała Nr 156/184/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 2019-09-05 09:43:40
Uchwała Nr 155/183/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć w ramach obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Oświęcimiu Pana Jacka Stocha. 2019-08-29 12:46:58
Uchwała Nr 154/182/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego w przypadku nieobecności Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach. 2019-08-29 12:39:09
Uchwała Nr 153/181/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu. 2019-08-29 12:35:15
Uchwała Nr 152/180/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Uchwała Nr 152-1/180/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 152/180/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-08-28 15:22:24
Uchwała Nr 151/179/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-08-28 14:53:56
Uchwała Nr 150/178/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, 32 – 600 Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4. 2019-08-27 07:16:05
Uchwała Nr 149/177/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie przyznania stypendiów uczniom uczęszczającym do szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski. 2019-08-27 07:14:26
Uchwała Nr 148/176/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-08-21 09:08:31
Uchwała Nr 147/175/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Uchwała Nr 147-1/175/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 147/175/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-08-21 09:02:24

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe