Dokumenty: 8

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 7/276/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Cyfryzacji o zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego. 2020-01-23 12:11:23
Uchwała Nr 6/275/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Cyfryzacji o zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego. 2020-01-23 12:09:41
Uchwała Nr 5/274/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Oświęcimski za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 2020-01-23 12:06:42
Uchwała Nr 4/273/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. Uchwała Nr 4-1/273/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr 4/273/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-01-20 13:58:42
Uchwała Nr 3/272/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie petycji z dnia 6 grudnia 2019 r., uzupełnionej w dniu 17 grudnia 2019 r., wniesionej przez Panią Renatę Sutor. 2020-01-20 13:57:48
Sprostowanie do Uchwały Nr 204/232/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia od Gminy Zator darowizny działek wyszczególnionych w załączniku, zajętych pod drogi powiatowe nr 1807K, 1806K, 1773K, a położonych w Graboszycach, Grodzisku, Laskowej, Smolicach i Zatorze obręb 3. 2020-01-17 10:48:14
Uchwała Nr 2/271/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-01-15 08:58:19
Uchwała Nr 1/270/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego do zaciągania w roku 2020 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok 2020. 2020-01-15 08:55:24

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe