Dokumenty: 134

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr XV/166/2012 w sprawie założenia trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, wchodzącej w skład Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu. 2012-02-27 12:31:24
Uchwała Nr XV/165/2012 w sprawie założenia trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu. 2012-02-27 12:29:09
Uchwała Nr XV/164/2012 w sprawie założenia trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu. 2012-02-27 12:26:44
Uchwała Nr XV/163/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/135/2008 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej lub gimnazjum, wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach. 2012-02-27 12:24:16
Uchwała Nr XV/162/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/29/2003 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku. 2012-02-27 12:21:51
Uchwała Nr XV/161/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/219/2008 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej lub gimnazjum, wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu. 2012-02-27 12:19:09
Uchwała Nr XV/160/2012 w sprawie określenia szczegółowych warunków Korzystania z nieruchomości stanowiących własność Powiatu Oświęcimskiego oddanych w trwały zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnym. 2012-02-27 12:14:53
Uchwała Nr XV/159/2012 w sprawie wyrażenia zgody na cesję wierzytelności spółki Mercator Medical S.A. - dostawcy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu na rzecz Reiffeisen Bank Polska S.A. 2012-02-27 12:11:25
Uchwała Nr XV/158/2012 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie minimalnych wynagrodzeń rodzinom zastępczym zawodowym. 2012-02-27 12:07:44
Uchwała Nr XV/157/2012 w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 2012-02-27 12:03:20
Uchwała Nr XV/156/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/152/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2012-02-27 11:58:21
Uchwała Nr XV/155/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2012 rok Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012. 2012-02-27 11:52:56
Uchwała Nr XIV/154/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2012 rok Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz zmiany w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012. 2012-01-31 13:36:06
Uchwała Nr XIV/153/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/152/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2012-01-31 13:34:27

1 2 3 4 5 6 7

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe