Dokumenty: 134

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr XVI/186/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/152/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2012-04-02 17:45:21
Uchwała Nr XVI/185/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2012 rok Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012. 2012-04-02 17:45:06
Uchwała Nr XV/184/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr II/16/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa i Porządku Publicznego. 2012-02-27 13:47:09
Uchwała Nr XV/183/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej. 2012-02-27 13:46:43
Uchwała Nr XV/182/2012 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Oświęcimiu na rok 2012. 2012-02-27 13:15:59
Uchwała Nr XV/181/2012 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Oświęcimiu na rok 2012. 2012-02-27 13:13:42
Uchwała Nr XV/180/2012 w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Oświęcimiu wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu. 2012-02-27 13:11:51
Uchwała Nr XV/179/2012 w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Kętach wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach. 2012-02-27 13:09:41
Uchwała Nr XV/178/2012 w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Chełmku wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Chełmku. 2012-02-27 13:07:25
Uchwała Nr XV/177/2012 w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Nr II w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu. 2012-02-27 13:04:36
Uchwała Nr XV/176/2012 w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu. 2012-02-27 12:55:06
Uchwała Nr XV/175/2012 w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Chełmku wchodzącej w skład Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Chełmku. 2012-02-27 12:53:03
Uchwała Nr XV/174/2012 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego Nr II w Kętach wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach. 2012-02-27 12:51:16
Uchwała Nr XV/173/2012 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego Nr I w Kętach wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach. 2012-02-27 12:49:12
Uchwała Nr XV/172/2012 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Chełmku wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Chełmku. 2012-02-27 12:47:14
Uchwała Nr XV/171/2012 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Brzeszczach wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach. 2012-02-27 12:45:15
Uchwała Nr XV/170/2012 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego Nr IV w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 5 Szkół Budowlanych im. Edwarda Szymańskiego w Oświęcimiu. 2012-02-27 12:42:22
Uchwała Nr XV/169/2012 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego Nr III w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu. 2012-02-27 12:39:59
Uchwała Nr XV/168/2012 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego Nr II w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu. 2012-02-27 12:35:37
Uchwała Nr XV/167/2012 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego Nr I w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu. 2012-02-27 12:33:32

1 2 3 4 5 6 7

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe