Dokumenty: 134

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr XVI/191/2012 w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów w Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach. 2012-04-02 17:46:34
Uchwała Nr XIV/153/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/152/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2012-01-31 13:34:27
Uchwała Nr XIV/154/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2012 rok Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz zmiany w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012. 2012-01-31 13:36:06
Uchwała Nr XIX/201/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2011 rok. 2012-06-05 15:34:13
Uchwała Nr XIX/202/2012 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Oświęcimiu za rok 2011. 2012-06-05 15:37:46
Uchwała Nr XIX/203/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2012 rok Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012. 2012-06-05 15:40:56
Uchwała Nr XIX/204/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/152/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2012-06-05 15:44:07
Uchwała Nr XIX/205/2012 w sprawie podjęcia rezolucji dotyczącej budowy drogi ekspresowej S-1. 2012-06-05 15:51:33
Uchwała Nr XIX/206/2012 zmieniająca uchwałę Nr IX/112/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu w celu prowadzenia usług parkingowych. 2012-06-05 15:52:22
Uchwała Nr XIX/207/2012 w sprawie zmiany Statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2012-06-05 15:58:13
Uchwała Nr XIX/208/2012 w sprawie nadania Statutu Powiatowym Zakładom Opiekuńczo–Leczniczym w Grojcu. 2012-06-05 16:05:18
Uchwała Nr XIX/209/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/136/2008 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie kontynuacji działalności publicznego gimnazjum wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Kętach. 2012-06-05 16:09:12
Uchwała Nr XIX/210/2012 w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego Nr I w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu. 2012-06-05 16:11:31
Uchwała Nr XIX/211/2012 w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu. 2012-06-05 16:15:12
Uchwała Nr XIX/212/2012 w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego Nr II w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu. 2012-06-05 16:17:22
Uchwała Nr XIX/213/2012 w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Nr II w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu. 2012-06-05 16:19:43
Uchwała Nr XIX/214/2012 w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego Nr III w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu. 2012-06-05 16:23:36
Uchwała Nr XIX/215/2012 w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego Nr IV w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 5 Szkół Budowlanych im. Edwarda Szymańskiego w Oświęcimiu. 2012-06-05 16:28:23
Uchwała Nr XIX/216/2012 w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Brzeszczach wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach. 2012-06-05 16:31:39
Uchwała Nr XIX/217/2012 w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Chełmku wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Chełmku. 2012-06-05 16:33:54

1 2 3 4 5 6 7

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe