Dokumenty: 1061

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości w Łękach SGG.6821.29.2013 2014-03-20 12:15:44
Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości w Łękach SGG.6821.30.2013 2014-03-20 12:15:25
Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości w Bielanach SGG.6821.33.2013 2014-03-20 12:15:05
Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości w Nowej Wsi SGG.6821.34.2013 2014-03-20 12:14:47
Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości w Nowej Wsi SGG.6821.35.2013 2014-03-20 12:14:24
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Oświęcimiu przy ul. Asnyka 2014-03-11 08:28:29
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Jawiszowicach 2014-02-11 09:31:26
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Brzeszczach 2014-02-11 09:30:51
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości 2014-02-11 09:30:10
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości 2014-02-11 09:29:24
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w Libiążu 2014-02-11 09:27:45
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy ul. Leszczyńskiej 12 2014-02-11 09:27:02
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu i sprzedaży 2014-02-11 09:24:56
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa w Brzeszczach 2013-10-18 10:45:27
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa w Jawiszowicach 2013-10-18 10:44:59
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż udziału w nieruchomości w Oświęcimiu 2013-10-18 10:44:11
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości w Lesie 2013-10-18 10:42:57
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Rudzach 2013-10-18 10:42:29
Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji ograniczających sposób korzystania z nieruchomości 2013-10-18 10:42:08
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości 2013-10-18 10:41:21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe