Dokumenty: 1157

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
SGG.6821.12.2017 Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości 2019-08-08 10:05:05
SGG.6821.11.2017 Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości 2019-08-08 10:04:56
SGG.6821.29.2017 Decyzja - Dwory I - Piętka 2019-08-08 10:04:46
SGG.6821.9.2017 Decyzja - Dwory I - Pędziwiatr 2019-08-08 10:04:38
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania 2019-08-08 10:04:29
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Jawiszowicach 2019-08-08 10:04:21
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości w Jawiszowicach 2019-08-08 10:04:04
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 2019-08-08 10:03:09
SGG.6821.37.2017 Decyzja - Dwory I 2019-08-08 10:03:00
SGG.6821.13.2017 Ogłoszenie Nr 1 o zamiarze wszczęcia postępowania 2019-08-08 10:02:52
SGG.6821.45.2017 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania 2019-08-08 10:02:43
Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste 2019-08-08 10:02:33
SGG.6821.54.2016 Postanowienie o sprostowaniu zapisów w decyzji 2019-08-08 10:02:24
SGG.6821.52.2016 Postanowienie o sprostowaniu zapisu decyzji 2019-08-08 10:02:16
SGG.6821.14.2017 Postanowienie o sprostowaniu zapisu decyzji 2019-08-08 10:01:24
SGG.6821.53.2016 Postanowienie o sprostowaniu zapisów decyzji 2019-08-08 10:01:14
SGG.6821.50.2016 Postanowienie o sprostowaniu zapisów decyzji 2019-08-08 10:01:06
SGG.6821.51.2016 Postanowienie o sprostowaniu zapisu decyzji 2019-08-08 10:00:57
SGG.683.20.22.2012 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania - Kety Podlesie 2019-08-08 10:00:48
SGG.6821.40.2017 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania 2019-08-08 10:00:38

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe