Dokumenty: 1153

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości w Łękach SGG.6821.29.2013 2014-03-20 12:15:44
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania ws wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości 2014-03-20 12:16:39
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Oświęcimiu przy ul. Asnyka 2014-05-06 09:12:32
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Libiążu. 2014-05-06 09:13:15
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy ul. Leszczyńskiej 12 2014-05-06 09:14:02
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości w Lesie 2014-05-06 09:14:52
Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości w Brzeszczach 2014-05-23 09:08:33
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w/s ograniczenia sposobu korzystania 2014-07-24 12:28:00
Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości 2014-08-21 07:59:54
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w/s ograniczenia sposobu korzystania 2014-08-29 08:53:14
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości w Libiążu 2014-09-12 08:34:52
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w/s ograniczenia sposobu korzystania 2014-10-14 09:26:12
Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości 2014-11-03 08:55:15
Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości 2014-11-03 08:55:45
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Rajsku 2014-11-03 08:57:13
Ogłoszenie o II rokowaniach na sprzedaż nieruchomości w Oświęcimiu przy ul. Leszczyńskiej 12 2014-11-03 08:57:50
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości w Oświęcimiu przy ul. Leszczyńskiej 12 2014-11-03 08:58:33
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2014-11-03 09:04:45
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 2014-11-03 09:05:28
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2014-11-03 09:06:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe