Dokumenty: 7

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
INFORMACJE O WYDZIALE 2018-08-03 09:52:05
Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Żywcu w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie nowego obiektu budowlanego tj. budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 134 obręb 3 Zator na obszarze szczególnego zagrozenia powodzią od rzeki Skawy. 2018-07-26 10:36:56
Zawiadomienie z dnia 19 lipca 2018 r. Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Żywcu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego-studzienek chłonnych i odprowadzenie do studzienek chłonnych wód opadowych z terenów utwardzonych i dachu z projektowanego obiektu: budowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszacą w msc. Zator. 2018-07-26 10:17:01
Ogłoszenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Katowicach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o udzielenie Państwowemu Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych w związku z przedsięwzięciem pn.: "Budowa zjazdu z ul. Kombatantów oraz przejazdów usytuowanych na odcinku BI oraz w sąsiedztwie byłego KL Auschwitz II-Birkenau na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu wraz z budową, przebudową i remontem obiektów i urządzeń towarzyszących." 2018-03-26 13:32:27
Schemat procedury kontroli 2017-05-18 11:37:04
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie wszczętego postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S. A. z siedzibą w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie oraz przebudowę urządzeń wodnych. 2017-02-16 08:50:14
Obwieszczenie dotyczące pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie 2016-04-20 09:49:25

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe