Dokumenty: 119

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr XII/133/2011 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach kategorii powiatowej Powiatu Oświęcimskiego. 2011-12-08 10:58:04
Uchwała Nr XII/131/2011 w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia „Region Beskidy”. 2011-12-08 10:51:15
Uchwała Nr XII/130/2011 w sprawie powierzenia Powiatowi Bielskiemu prowadzenia zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 2011-12-07 15:29:46
Uchwała Nr XII/129/2011 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 2011-12-07 15:25:07
Uchwała Nr XI/128/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr L/369/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie nadania Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Oświęcimiu. 2011-10-28 11:57:41
Uchwała Nr XI/127/2011 w sprawie powołania Pana Andrzeja Jakubowskiego w skład Rady Społecznej działającej przez Powiatowych Zakładach Opiekuńczo - Leczniczych w Grojcu. 2011-10-28 11:53:59
Uchwała Nr XI/126/2011 w sprawie odwołania Pani Marii Wilgus ze składu Rady Społecznej działającej przy Powiatowych Zakładach Opiekuńczo - Leczniczych w Grojcu. 2011-10-28 11:49:30
Uchwała Nr XI/125/2011 w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2011-10-28 11:46:01
Uchwała Nr XI/124/2011 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok. 2011-10-27 13:26:47
Uchwała Nr XI/123/2011 w sprawie wyrażenia opinii o wniosku na dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej. 2011-10-27 13:22:52
Uchwała Nr XI/122/2011 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Powiatu Oświęcimskiego za rok 2011. 2011-10-27 13:19:01
Uchwała Nr XI/121/2011 w sprawie wstąpienia kandydata Pana Józefa Klimczyka w miejsce radnego Pana Józefa Kały w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia jego mandatu. 2011-10-27 12:42:03
Uchwała Nr X/120/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Oświęcim na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy 1 Maja we Włosienicy” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. 2011-10-05 08:57:33
Uchwała Nr X/119/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr III/37/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2011-10-05 08:53:31
Uchwała Nr IX/118/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu. 2011-09-27 17:12:41
Uchwała Nr IX/117/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Kęty na relizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obwodnicy zachodniej Kęt - etap I odcinek południowo-zachodni" w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój". 2011-09-27 17:10:41
Uchwała Nr IX/116/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Przeciszów na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont ul. Kasztanowej w Piotrowicach na odcinku od drogi powiatowej na długości około 1000 m" w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój". 2011-09-27 17:06:30
Uchwała Nr IX/115/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Chełmek na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont ul. Baty i Staicha w Chełmku" w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój". 2011-09-27 17:02:30
Uchwała Nr IX/114/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Droga Współpracy Regionalnej - budowa obwodnicy Oświęcimia". 2011-09-27 16:58:16
Uchwała Nr IX/113/2011 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. 2011-09-27 16:54:49

1 2 3 4 5 6

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe