Dokumenty: 119

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr III/34/2011 w sprawie wstąpienia kandydatki Pani Bożeny Sobocińskiej w miejsce radnej Pani Teresy Jankowskiej w związku ze stwierdzeni 2011-04-18 13:48:31
Uchwała Nr III/35/2011 w sprawie wstąpienia kandydata Pana Janusza Stokłosy w miejsce radnego Pana Bogdana Cubera w związku ze stwierdzeniem wyga 2011-04-18 13:53:22
Uchwała Nr III/36/2011 Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na 2011 rok. 2011-04-18 14:00:15
Uchwała Nr III/37/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2011-04-18 14:04:02
Uchwała Nr III/38/2011 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za pierwsze półrocze, 2011-04-18 14:09:18
Uchwała Nr III/39/2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako pgr 1718/30 obręb Brzeszcze, stanowiącej własność Powi 2011-04-18 14:12:44
Uchwała Nr III/40/2011 w sprawie rozwiązania Powiatowego Zespołu Nr 7 Szkół Agrotechnicznych i Zawodowych w Jawiszowicach. 2011-04-18 14:16:50
Uchwała Nr III/41/2011 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Jawiszowicach. 2011-04-18 14:20:18
Uchwała Nr III/42/2011 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum w Jawiszowicach. 2011-04-18 14:22:57
Uchwała Nr III/43/2011 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Jawiszowicach. 2011-04-18 14:32:27
Uchwała Nr III/44/2011 w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Jawiszowicach. 2011-04-18 14:44:58
Uchwała Nr III/45/2011 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego w Jawiszowicach. 2011-04-18 14:47:58
Uchwała Nr III/47/2011 w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe. 2011-04-18 14:57:30
Uchwała Nr III/48/2011 w sprawie określenia wysokości oraz zasad i trybu przyznawania nagród dla osób fizycznych, trenerów oraz innych osób wyróż 2011-04-18 15:02:02
Uchwała Nr III/49/2011 w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prow 2011-04-18 15:06:00
Uchwała Nr III/50/2011 w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Powiatowych Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu. 2011-04-18 15:08:51
Uchwała Nr III/51/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/61/2007 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Rady Społ 2011-04-18 15:12:43
Uchwała Nr III/52/2010 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń portierni Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu. 2011-04-18 15:18:34
Uchwała Nr III/53/2011 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2011. 2011-04-18 15:21:18
Uchwała Nr III/54/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/100/2003 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wyboru delegata Powi 2011-04-18 15:25:18

1 2 3 4 5 6

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe