SZP.272.17.2012 Wykonanie operatów szacunkowych ( z dnia 7 maja 2012 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe