11/2011/CKP Informacja o udzieleniu zamówienia - Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia pracowni spawalnictwa.

W dniu 6 grudnia 2011 r. zostało udzielone zamówienie publiczne z Wykonawcą wytypowanym w procedurze przetargu nieograniczonego pn" Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia pracowni spawalnictwa" nr 11/2011/CKP

Wykonawca:

F.H.U. COMPLEX, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim , kwota 237. 224,81 zł brutto.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe