Marcin Siwek

W dniu 21.07.2017 r. Inwestor: Pan Marcin Siwek, zam. 32-640 Podolsze, ul. Św. Jana 9złożył do  tutejszego  organu  administracji  architektoniczno – budowlanej I instancji, zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.11.2015

dotyczące budowy  sieci: elektroenergetycznej obejmujące napięcie znamieniowe nie wyższe niż 1 kV - budowa odcinka sieci napowietrzno - kablowej typu AsXSn 4x50mm2 oraz typu YAKXs 4x35mm2 służącego do zasilania w energię elektryczną pompowni ścieków w Bobrku przy ul. Nowej na działkach nr 1095/53, 1095/12, 1095/33, 1095/14, 1095/22, 1095/56, 1095/55.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe