4'/2011/CKP DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO WÓZKA WIDŁOWEGO

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego:

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO WÓZKA WIDŁOWEGO

Zamawiający :

Centrum Kształcenia Praktycznego

Ul. St. Leszczyńskiej 8

32-600 Oświęcim

 

Data skladania ofert do dnia 18.08.2011 godz. 09:00, miejsce : Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. St. Lesczyńskiej 8, 32-600 Oświęcim

Zmiany dokumentu