Gmina Zator

W dniu 17.11.2016 r. inwestor : Gmina Zator złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.72.2016.

Dtyczące budowy sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego zlokalizowanego w Rudzach na działkach o nr ew. 264/4,264/5,271/29,255/10,255/9,271,30,403/2,403/3,403/1,256/2,403/4,255/6,255/3,493/2.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe