Gmina Zator

W dniu 31.10.2016 r. inwestor: Gmina Zator złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.69.2016.

Dotyczące rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej zlokalizowanej w miejscowości Laskowa na działkach o nr. ew. 347/14,347/22,347/24,660,661,666,672,673,675,676.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe