7'/2011/CKP DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO WYPOSAŻENIA PRACOWNI BUDOWLANEJ

Procedura udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pt:

"DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO WYPOSAŻENIA PRACOWNI BUDOWLANEJ"

Zamawiający :

Centrum Kształcenia Praktycznego

ul. St. Leszczyńskiej 8

32-600 Oświęcim

 

Miejsce składania ofert:

Sekretariat, Centrum Kształcenia Praktycznego , ul. St. Leszczyńskiej 8, 32-600 Oświęcim

do dnia 16.08.2011 godz. 09:00

 

Zmiany dokumentu