Dorota i Sławomir Michałek

W dniu 01.09.2016 r. inwestor: Dorota i Sławomir Michałek złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancj zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.56.2016.

Dotyczące przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą konstrukcji dachu w Przeciszowie przy ul. Borkowa na działce o nr ew. 359.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe