6'/2011/CKP DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWO-DOSTAWCZEGO

Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

"DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO-DOSTAWCZEGO " nr 6'/2011/CKP

Zamawiający:

Centrum Kształcenia Praktycznego

ul. St.Leszczyńskiej 8

32-600 Oświęcim

Ofert proszę składać do dnia 04.08.2011 do godz,.09:00

Zmiany dokumentu