ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Ozn. sprawy 6/CKP/2011                                                                                 Oświęcim dnia 27.07.2011

EPCK-7402-312-2011

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu, działając zgodnie z art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r . Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późń.zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania na udzielenie zamówienia publicznego -"Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo- dostawczego " prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 27 lipca 2011 r. do godziny 10:00 ( termin i czas składania ofert wg Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 6/2011/CKP) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Powyższe stanowi powód unieważnienia postępowania z art. 93 ust.1, pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2010 , Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Zmiany dokumentu