5/2011/CKP ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO

ostępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU TRENINGOWEGO

DO CELÓW DYDAKTYCZNYCH, TESTÓW, BADAŃ I POMIARÓW

Zmiany dokumentu