6/2011/CKP ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWO-DOSTAWCZEGO

Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

"DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWO-DOSTAWCZEGO"

Zmiany dokumentu