Rejestr zbiorów danych osobowych.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji prowadzi rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu. Rejestr prowadzony jest w postaci elektronicznej.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji udostępnia rejestr do przeglądania przez sporządzenie wydruku rejestru z systemu informatycznego administratora danych. Wydruk rejestru można odebrać w godzinach pracy w siedzibie administarora danych:

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
ul. Stanisława Wyspiańskiego 10
32-602 Oświęcim
pokój numer 106
telefon: (33) 844-96-41

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe